VADĪBAS KONSULTĀCIJAS / Projekti, Biznesa plāni
ES fondu projektu pieteikumu sagatavošana:
 • Pasūtītāja un projekta izvērtējums atbilstībai ES fondu finansējuma prasībām. Projekta struktūras un apjomu apzināšana, metodikas izstrāde;
 • Sadarbība ar atbildīgo institūciju un banku; Projekta pieteikuma izstrāde;
 • Biznesa plāna izstrāde;
 • Iepirkuma dokumentācijas u.c. dokumentu un atskaišu sagatavošana;
 • Projekta noformēšana atbilstoši prasībām un iesniegšana.


Biznesa plānu un investīciju projektu izstrāde:
 • Biznesa plāna kopsavilkums;
 • Informācija par uzņēmumu;
 • Uzņēmuma mērķi (īstermiņa un ilgtermiņa);
 • Tirgus izpēte un konkurentu analīze;
 • Nozares analīze;
 • Ražošanas process un tehnoloģiskā procesa apraksts;
 • Produkts un pakalpojumi;
 • Iespējamās problēmas, riskantās un vājās vietas;
 • Nepieciešamās investīcijas;
 • Finanšu informācija (naudas plūsmas pārskats, peļņas vai zaudējumu aprēķins, bilance).


Tirgus pētījuma un mārketinga stratēģijas izstrāde:
 • Kopsavilkums (pētījuma apjoms, industrijas apskats, tirgus apskats, attīstība nākotnē);
 • Metodoloģija (pētījumā izmantotās metodes un modeļi);
 • Tirgus apskats (tirgus apjoms un dinamika, tirgus definēšana, produkts, līdzšinējās tendences, patērētājs, virzītājspēki, tirgus segmentācija);
 • Konkurentu analīze (galvenie konkurenti, mārketinga tendences, mārketings un virzīšana tirgū, izplatīšanas kanāli);
 • Attīstības tendences nākotnē (attīstību nosakošie faktori, tirgus prognozes, pieņēmumi).

Sūtiet jautājumus uz е-pastu: birojs@plansb.lv
Tālr. 29498430

PLANS B

SIA "Plāns B"
Lielvārdes107-54
Rīga, LV-1084
Reģ.Nr.40003686542
Tālr. 371 29498430
e-pasts: birojs@plansb.lv
Top.LV