VADĪBAS KONSULTĀCIJAS / Finanšu analīze

Kā lasīt un analizēt uzņēmuma finanšu pārskatu? Kā aprēķināt un ko par uzņēmumu liecina finanšu rādītāji?

Finanšu pārskati sniedz vērtīgu informāciju par uzņēmuma darbību un attīstību. Uzņēmuma saimnieciskās darbības analīzē izmanto šādas metodes:

 • Horizontālā analīze – finanšu informāciju apskata dinamikā, salīdzina ar iepriekšējiem periodiem, pēta izmaiņu iemeslus un faktorus.
 • Vertikālā analīze – nosaka finanšu rādītāju struktūru, analīzē aktīvu un pasīvu pozīciju īpatsvaru, ieņēmumu un izdevumu struktūru.
 • Tendenču analīze – nosaka finanšu rādītāju tendences, tendenci ietekmējošos faktorus. Šī metode palīdz izstrādāt finanšu prognozes nākamajiem periodiem.
 • Salīdzināšanas analīze – uzņēmuma finanšu rādītājus salīdzina ar līdzīgā sfērā strādājošu uzņēmumu rādītājiem.
 • Finanšu koeficientu aprēķins un analīze – aprēķinātos koeficientus var salīdzināt ar:
  • Noteiktiem normatīviem;
  • Iepriekšējo periodu rādītājiem;
  • Konkurentu finanšu rādītājiem;
  • Vidējiem rādītājiem nozarē.

Piesakies konsultācijai, jautā:  birojs@plansb.lv, vai pa tālr. 29498430PLANS B

SIA "Plāns B"
Lielvārdes107-54
Rīga, LV-1084
Reģ.Nr.40003686542
Tālr. 371 29498430
e-pasts: birojs@plansb.lv
Top.LV