EIROPAS REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS FONDS

Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF)
izveidots 1957.gadā, lai izlīdzinātu reģionālās atšķirības Kopienas ietvaros. Šī fonda ietvaros palīdzība tiek sniegta mazāk attīstītajiem reģioniem, galvenokārt koncentrējoties uz publiskās infrastruktūras uzlabošanu un uzņēmējdarbības veicināšanu

ERAF finansējums paredzēts šādiem pasākumiem:

  • biznesa vides sakārtošanai un konkurētspējas paaugstināšanai, jo īpaši mazajos un vidējos uzņēmumos;
  • vietējās ekonomikas, t.sk. tūrisma un kultūras mantojuma saglabāšanai;
  • izpētei un tehnoloģiju attīstībai;
  • vietējo, reģionālo transporta, telekomunikāciju un enerģētikas tīklu un tiem piekļaujošās infrastruktūras attīstībai;
  • vides aizsardzībai un attīstībai;
  • potenciāla celšanai pētniecībā, zinātnē un tehnoloģijās u.c.

ERAF piešķīrums Latvijai 2007.-2013.g. plānošanas periodā ir EUR 2,4 mljrd. (EUR 2'440'017'364) jeb 53,86% no kopējā ES fondu finansējuma, kas noteikts Valsts stratēģiskajā ietvardokumentā (skat. arī sadaļu Finansējuma sadalījums).

ERAF investīcijas Latvijā 2007.-2013.g. plānošanas periodā tiek vadītas ar 2.darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" un 3.darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" palīdzību.


* Informācijas avots www.esfondi.lv

PLANS B

SIA "Plāns B"
Lielvārdes107-54
Rīga, LV-1084
Reģ.Nr.40003686542
Tālr. 371 29498430
e-pasts: birojs@plansb.lv
Top.LV