EIROPAS ZIVSAIMNIECĪBAS FONDS

Eiropas Zivsaimniecības fonds (EZF) sāka darboties 2007. gada janvārī. Tā mērķis ir uzlabot nozares konkurētspēju un palīdzēt tai kļūt ekoloģiski, ekonomiski un sociāli ilgtspējīgākai.

No EZF piešķir finansējumu piekrastes uzņēmumiem un iedzīvotājiem, lai palīdzētu pielāgoties situācijas izmaiņām zivsaimniecības nozarē un nodrošinātu to ekonomisko un ekoloģisko ilgtspēju.

EZF budžets 2007.-2013. gada laikposmā ir 4,3 miljardi eiro. Finansējumu var piešķirt visām šīs nozares jomām — jūras un iekšzemes zvejniecībai, akvakultūrai (zivaudzētavām, čaulgliemju un ūdensaugu audzētavām) un zvejas produktu apstrādei un tirdzniecībai. Īpaša uzmanība ir pievērsta piekrastes kopienām, kuras visvairāk skar nesenās pārmaiņas nozarē.
Projektus finansē, pamatojoties uz dalībvalstu iestāžu izstrādātajiem stratēģiskajiem plāniem un darbības programmām. EZF finansējumam ir piecas prioritāras jomas:

  • flotes pielāgošana (piemēram, atbalsts veco kuģu demontāžai),
  • akvakultūra, zvejas produktu apstrāde un tirdzniecība, iekšzemes zveja (piemēram, pāreja uz ekoloģiski tīrākām ražošanas metodēm),
  • vispārējas nozīmes pasākumi (piemēram, uzlabot produkcijas izsekojamību vai marķēšanu),
  • zvejas apgabalu ilgtspējīga attīstība (piemēram, lai dažādotu vietējo ekonomiku),
  • tehniskā palīdzība EZF pārvaldības finansēšanai.

 

PLANS B

SIA "Plāns B"
Lielvārdes107-54
Rīga, LV-1084
Reģ.Nr.40003686542
Tālr. 371 29498430
e-pasts: birojs@plansb.lv
Top.LV